Historie žije přítomností

Postupně rekonstruujeme historický objekt z roku 1854, který postavil Max Egon Fürstenberg I. Z jeho jména jsme také odvodili název celého projektu Egonovo. Dům patřil pod Velkostatek Křivoklát a podle dochovaných plánů sloužil mimo jiné i jako četnická stanice. Architektonicky cenná stavba pak v letech 1869-1905 fungovala jako Maxova okresní nemocnice v Křivoklátě a na podzim 2018 ji koupila Gabriela Frühaufová.

Rekonstrukce
Stavbu citlivě zrekonstruujeme, s maximálním ohledem na historické a architektonické kvality a místní kontext. Snahou a cílem celého projektu Egonovo je pokračovat ve více než 150 let trvající kontinuitě domu, dát mu nový život a funkci, oživit a seznámit širší veřejnost s jeho historií. Proč to děláme?

Příběh
Každý máme svůj příběh: domy, stejně jako lidé. Osobní příběh zakladatelky Gábiny se propojil s historií domu: klidem a uvědoměním si, jak je důležité nezapomínat sám na sebe. Proto v Egonovo domě dělá radost nejen sobě, ale i blízkým lidem.