Každý den se počítá

Přivítání domu před jeho rekonstrukcí

Vytváříme dlouhodobý a udržitelný koncept, který začíná ve významný den: 2. listopadu 2019.
Tradice totiž říká, že na Dušičky ti, kteří už odešli, ukazují cestu živým. Původní národy tohoto kraje, tedy Keltové i Slované věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Náš oheň zapálíme právě v tento den. Po něm pak na podzim 2019 začne rekonstrukce domu.

Děkujeme všem, kteří s námi dům přišli přivítat.

Další workshopy a setkání najdete právě na této stránce.